მისამართი

ლანჩხუთის რაიონი, სოფელი სუფსა

ტელეფონი:
   +995599150220 - ცენტრის დირექტორი
   +995557010601 - დირექტორის მოადგილე
   +995599002465 - სანერგეს მენეჯერი

ფოსტა: tomakhalvashi@gmail.com