კაკლის ბუგრი

2018-07-31 14:19ნახვა: 890

სახელწოდება: Chromaphis juglandicola Kalt. აღწერა - ფრთიანი ბუგრის სხეული და ულვაშები ღია-ყვითელი ფერისაა. - მავნებელი ცხოვრობს ფოთლების ქვედა მხარეებზე, გაფანტულ კოლონიებად. იზამთრებს კვერცხის ფაზაში, უმთავრესად კაკლის ახალგაზრდა ყლორტებზე არსებულ ფოთლებზე.- აზიანებს კაკლის კულტურას. მავნებელი იკვებება ფოთლის წვენით. დაზიანებული ფოთოლი სუსტდება და უჩნდება მუქი ფერის დაზიანებული უბნები. ასეთი ფოთლები ადვილად შესაძლოა დაზიანდეს მზის ზემოქმედების შედეგად.


აუცილებელია 

  • დაზიანებული ფოთლების მოცილება მცენარეებიდან და გამოტანა ბაღიდან - განადგურება.

ქიმიური ჩარევა -   1. ნუპრიდი 200ლ - იმიდაკლოპრიდი 200 გ/ლ 2.